A. Moskovits & Sons LTD. - Every thing under (Pest) Control

הכל תחת מטרייה אחת:     

הי-טק ספנות מזון סיעוד תעשיה מוסדות פרטיים מפעלים


   הדברה ברמה גבוהה, מערכות ניטור מזיקים לאיתור וגילוי מוקדם
תקן איכות ת"י 9001,  הסמכה לביצוע טיפולי הסגר ISPM 15

הדרכה בנושאי תברואה והדברה 
 שימוש באמצעים משלימים:
מלכודות
, מברשות אטימה, דוחי מכרסמים, דוקרנים ,   
,מלכודות אור UV , מרססים

>  הדברת כל סוגי המזיקים     >  מניעה ויעוץ תברואי
>  יבוא ושיווק ציוד       >  סיוע בהכנת נהלים

יונים טרמיטים פרעושים חרקים זוחלים מעופפים חרקי מזון מכרסמים

מזיקי עץ