גליונות בטיחות

ביטוח
ת"י 9001
ארגון מדבירי מזיקים בישראל
סימון מוצרי עץ
טיפולי הסגר
היתר רעלים
רשיון עסק
היתר הדברה
פטור מניכוי במקור
ניהול ספרים כחוק
היתר שימוש בגזים
היתר שימוש בגזים

 

חברת א. מושקוביץ ובניו בע"מ מחזיקה בכל ההיתרים והרשיונות ע"פ חוק.

המסמכים ברי התוקף המוצגים באתר ואותם ניתן להדפיס:

רשיון עסק, היתר רעלים, ביטוח מקצועי, צד ג' ואחריות המוצר, היתר מדביר כולל איוד בגז, אישור על מערכת איכות מאושרת ת"י 9001 הסמכה , ISPM15 לביצוע טיפולי הסגר ע"פ תקן בינ"ל,    אישור על ניהול ספרים כחוק והיתר לעסקאות עם גופים ציבוריים

מסמכים נוספים יוצגו על פי דרישה